T900D

REF: 8754269

Obsługa posprzedażowa bieżni Domyos T900D - montaż, naprawa, części zamienne

2023

Poszukujesz części zamiennych do swojej bieżni Domyos T900D z Decathlon? Nie mogłęś lepiej trafić

Poniższe informacje przygotowaliśmy w taki sposób, aby udostępnić Ci części dedykowanie do twojego modelu bieżni. Dodatkowo wzbogaciliśmy je o filmy instruktażowe jak je wymienić!

Dowiedz się wszystkiego o technicznej stronie użytkowania swojego sprzętu.

Montaż bieżni Domyos T900D

Pierwsze użycie bieżni Domyos T900D

Bieżnia Domyos T900D nie chce się włączyć

1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do działającego gniazda sieciowego (aby sprawdzić, czy gniazdo ścienne działa, podłącz lampę lub inne urządzenie elektryczne).

2. Sprawdź, czy drugi koniec przewodu zasilającego jest podłączony do bieżni.

3. Sprawdź, czy klucz bezpieczeństwa jest całkowicie wsunięty w konsolę.

4. Sprawdź, czy wyłącznik główny w pobliżu przewodu zasilającego jest ustawiony w pozycji I.

5. Sprawdź, czy przełącznik I/O świeci się, jeśli nie, wymień bezpiecznik (jak to zrobić dowiesz się z filmu poniżej)

WALK500 (From: January 2019)
Kiedy wchodzę na bieżnię T900D, prędkość spada.

Pas biegowy jest luźny

=> Wybrać zakładkę "Naprężenie pasa bieżnego" w rozdziale KONSERWACJA.

Bieżnia T900D hałasuje

1. Buty:

=> Hałas, który słyszysz, może być spowodowany ocieraniem się butów o pas biegowy. Aby sprawdzić, czy hałas nie pochodzi z butów, zapoznaj się z poniższym filmem.

2. Śruby są poluzowane:

=> Dokręcić wszystkie śruby podstawy.

3.  Taśma biegowa jest umieszczona niecentrycznie:

=> Wybrać zakładkę "Centrowanie pasa bieżnego" w rozdziale KONSERWACJA.

4. Pas bieżny nie jest smarowany:

=> Wybrać zakładkę "Smarowanie pasa bieżnego" w części KONSERWACJA.

Silnik bieżni T900D działa nie regularnie lub zatrzymuje się całkowicie

Napięcie paska jest zbyt wysokie:

=> Wybierz zakładkę "Napięcie pasa biegowego" w sekcji KONSERWACJA

Problem z pasem do pomiaru tętna T900D

UWAGA: dostarczony pas do pomiaru tętna jest pasem analogowym, a nie pasem Bluetooth!

Pas do pomiaru tętna Bluetooth (BLE = Bluetooth Low Energy lub Smart) można kupić online w linku poniżej lub w lokalnym sklepie Decathlon.

*Po prawidłowym skonfigurowaniu czujnik tętna zostanie automatycznie wykryty, a tętno w uderzeniach na minutę pojawi się na wyświetlaczu konsoli.

*Kompatybilny z innymi monitorami tętna BLE.

PROBLEMS
Mam problem z moją aplikacją cardio fitness e connected

Twoje urządzenie działa normalnie, ale masz problemy z aplikacją? Znajdź nasze rozwiązania klikając na przycisk "Aplikacje Decathlon".

Do czego można używać Bluetooth z bieżni Domyos T900D?

- Umożliwia podłączenie czujnika tętna BLE.
(BLE = Bluetooth Low Energy lub Smart)

-Umożliwia połączenie z aplikacjami (Domyos E-connected, Kinomap i Zwift....)

Do czego służy port USB w bieżni T900D

Port "USB" służy wyłącznie do podłączania i ładowania smartfona. 

Nie jest to system MP3.

Co oznacza słowo "Serwis" na ekranie T900D

Co 200 km na ekranie głównym "GO" pojawia się migający napis "service". Ten komunikat przypomina o konieczności serwisowania urządzenia.


Aby usunąć migający komunikat: Przejdź do ekranu startowego/home "GO" konsoli, naciskając kilkakrotnie przycisk "STOP".
Przytrzymaj wciśnięte przyciski "STOP" i "^" przez kilka sekund.
*W celu uzyskania informacji na temat konserwacji urządzenia, należy zapoznać się z rozdziałem "KONSERWACJA".

Jak skasować "serwis" w bieżni T900

Konsola bieżni T900D nie wskazuje właściwej prędkości

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że bieżnia została podłączona do sieci elektrycznej.

1. Naciśnij przycisk "STOP",

2. Trzymając wciśnięty przycisk "STOP", włóż "KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA",

3. Wyświetlacz w prawym dolnym rogu pokazuje używaną jednostkę: UNIT MI lub UNIT Km,

4. Naciśnij "+", aby zmienić jednostkę,

5. Naciśnij "STOP", aby potwierdzić zmiany,

6. Możesz użyć bieżni.

Jak sprawdzić dystans i czas całkowity w biezni T900D?

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że bieżnia jest podłączona do zasilania i że klucz bezpieczeństwa został wyjęty.

1. Naciśnij przycisk „STOP”,

2. Przytrzymując wciśnięty przycisk „STOP”, włóż „KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA”,

3. Na wyświetlaczu pojawi się jednostka: UNIT MI dla (mil) lub UNIT KM dla (kilometrów).

4. Naciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby przewijać informacje:
- Ekran 1 = Jednostka pomiaru (MI lub KM)
- Ekran 2 = całkowita przebyta odległość.
- Ekran 3 = całkowity czas użytkowania.

5. Po powrocie do ekranu głównego można korzystać z bieżni.

*Aby dowiedzieć się, jak wybrać odpowiednią jednostkę, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami „TWOJE KONSOLE NIE WYŚWIETLAJĄ PRAWIDŁOWEJ PRĘDKOŚCI” w sekcji „PROBLEMY”.

Jak aktywować/dezaktywować sygnał dźwiękowy konsoli w bieżni T900D?

Gdy konsola wyświetli "GO" z zamontowanym kluczem bezpieczeństwa, naciśnij przycisk "+", aby aktywować funkcję "Sound ON" i przycisk "-", aby aktywować funkcję "Sound OFF".

Akcesoria do bieżni Domyos T900D

Konserwacja bieżni Domyos T900D

Konserwacja po każdym użyciu bieżni T900D

1. Wyłącz i odłącz bieżnię od zasilania.

2.
Nałóż niewielką ilość delikatnego środka czyszczącego na czystą bawełnianą ściereczkę.
Nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na bieżnię i nie używaj środków czyszczących na bazie amoniaku lub kwasu.

3. Przetrzyj konsolę i ekrany.

4. Wytrzyj kurz i ślady z poręczy, podnóżków, ramy i pokrywy silnika.
Należy również wytrzeć platformę wzdłuż pasa.

Co oznacza słowo "Serwis" na ekranie T900D

Regularna konserwacja jest niezbędna do zachowania wydajności sprzętu i wydłużenia jego żywotności.
Czynność ta jest zalecana, gdy na konsoli pojawi się komunikat "SERVICE".

1. Nasmaruj płytę po przebiegnięciu 200 kilometrów.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji "Smarowanie płyty biegowej".

2. Odłącz przewód zasilający i otwórz pokrywę silnika, aby delikatnie odkurzyć jego wnętrze.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji: "Naprawiaj sam", aby zdjąć pokrywę silnika.

3. Sprawdź i prawidłowo dokręć wszystkie zewnętrzne części bieżni.
Można zapoznać się z filmem montażowym lub instrukcją obsługi produktu.

W900

Ograniczenia w użytkowaniu bieżni T900D

Tylko do użytku domowego.

Maksymalna waga użytkownika: 130 kg.

Centrowanie pasa biegowego w bieżni T900D

Potrzebny będzie klucz imbusowy (BTR) dostarczony z bieżnią:  
1. Włącz bieżnię i ustaw ją na niską prędkość (4 km/h).  
2. Włożyć klucz do śruby po stronie, po której odchyla się pas biegowy.  
3. Obróć go o ćwierć obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (odczekaj 30 sekund między kolejnymi ćwierćobrotami), aż pas powróci do prawidłowej pozycji.

Jak sprawdzić czy pas biegowy w bieżni T900D jest prawidłowo napięty

Ustawienie pasa biegowego bieżni T900D powinno wynosić około 1,70 (+/- 0,03). Jest to napięcie pasa silnika.

UWAGA: To napięcie jest wskazówką dla optymalnego ustawienia, jednak nie jest konieczne dokręcanie go, jeśli wartość jest niższa niż 1,70 i jeśli podczas użytkowania pas bieżni działa płynnie (bez poślizgu, bez szarpnięć).
Zbyt mocno napięty pas może spowodować przedwczesne zużycie rolek lub silnika.

Po sprawdzeniu napięcia na konsoli:
- Jeśli wartość jest zbyt niska, należy napiąć pas bieżny.
(Napinanie odbywa się poprzez przekręcenie dwóch tylnych śrub rolki zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

- Jeśli wartość jest zbyt wysoka, należy poluzować pasek bieżny.
(Poluzowanie odbywa się za pomocą 2 śrub na tylnej rolce w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

*Pół obrotu klucza= 0,03

Regulacja: wybierz zakładkę "Naprężenie pasa biegowego" w sekcji KONSERWACJA.

Jak sprawdzić napięcie na konsoli:
1. Stań na podnóżkach.
2. Po wyjęciu kluczyka bezpieczeństwa naciśnij i przytrzymaj przyciski "START" i "STOP" przez 3 sekundy.
3. Konsola wyświetli słowo "start". Naciśnij przycisk "START" i włóż kluczyk bezpieczeństwa.
4. Bieżnia uruchomi się z prędkością 5 km/h i wyświetli napięcie pasa biegowego. (Dokonaj niezbędnych regulacji).
5. Naciśnij przycisk "STOP".

T900D belt tightening check

Naprężenie pasa biegowego bieżni T900D

Taśma biegowa jest elementem zużywającym się, który z czasem ulega poluzowaniu. Pociągnij go z powrotem, gdy tylko zacznie się ślizgać (uczucie śliskości, szarpnięcia w prędkości).


1&2. Przekręć 2 śruby regulacyjne o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w razie potrzeby powtórz, ale uważaj, aby nie dokręcić zbyt mocno taśmy).

3. Taśma jest prawidłowo napięta, jeśli można podnieść krawędzie o 3 do 5 cm z każdej strony.

Smarowanie płyty biegowej bieżni Domyos T900D

Ważne jest, aby robić to regularnie (co 200 km użytkowania), aby zapewnić długą żywotność bieżni. Należy używać wyłącznie smaru Domyos (kup, klikając poniżej):

1 & 2. Wystarczą dwa spryski po prawej i lewej stronie pod pasem biegowym.  

3. Po spryskaniu, pozwól bieżni pracować przez 5 minut z prędkością 5 km/h.

Running deck lubrication

Wskazówki dotyczące konserwacji okresowej bieżni T900D

1. Przegląd silnika i paska co 600 godzin pracy lub 3600 km*

2. pas biegowy należy wymieniać co 500 godzin pracy lub po pokonaniu 3000 km*

3. Wymieniać płytę biegową co 700 godzin użytkowania lub 4200 km*

4. Wymieniaj rolki co 600 godzin pracy lub co 3600 km*.


*Aby sprawdzić liczbę godzin użytkowania lub łączną długość pokonanego dystansu, należy zapoznać się z odpowiedzią na pytanie "JAK MOGĘ SPRAWDZIĆ DYSTANS I CZAS PRACY MOJEJ BIEŻNI?" w sekcji KONFIGUROWANIE I UŻYTKOWANIE MOJEGO PRODUKTU.

WALK500 (From: January 2019)

Centrum Wsparcia Technicznego

Zgłoś usterkę swojego sprzętu i zamów Serwis do domu

ZADZWOŃ DO NAS - (+48) 42 298 65 80
NAPISZ DO NAS - [email protected]


Uprzejmnie informujemy, że nasza infolinia techniczna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Schemat części bieżni T900D

W900
T900D: User guide and repairs

Części zamienne do bieżni Domyos T900D

Potrzebujesz części zamiennych do swojej bieżni z Decathlon? Kliknij poniżej a uzyskasz dostęp do wszystkich dedykowanych części do bieżni Domyos T900D

Instrukcja obsługi bieżni Domyos T900D

  • W500

    Potrzebujesz instrukcji obsługi, kliknij poniżej

WALK500 (From: January 2019)

Nasze zobowiązanie

Domyos udziela gwarancji na ten produkt w normalnych warunkach użytkowania na okres pięciu lat na konstrukcję oraz dwóch lat na pozostałe części i robociznę od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.