T900B

REF: 8529879

Obsługa posprzedażowa bieżni Domyos T900B - montaż, naprawa, części zamienne

2018

Przejdź przez wszystkie etapy życia twojej bieżni Domyos T900B.

Od montażu, przez pierwsze użycie, po konserwację, naprawę i części zamienne.

Support Decathlon twoim wsparciem.

FAQ bieżni Domyos T900B

Taśma zwalnia podczas chodzenia po niej

Jeżeli taśma bieżni jest naprężona zbyt mocno, spowoduje to pogorszenie parametrów urządzenia i może być przyczyną uszkodzenia bieżni. Aby wyregulować naprężenie taśmy bieżni, należy wykonać czynności określone w paragrafie "REGULACJA NAPREZENIA TASMY BIEZNI"

Schemat części

Zobacz obrazek z boku

T900B
Moja bieżnia nie włącza się

1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka w stanie gotowości do pracy (w celu sprawdzenia, czy gniazdko działa, podłącz lampę lub inne urządzenie elektryczne).2. Upewnij się, że drugi koniec kabla zasilania jest podłączony do bieżni.3. Sprawdzić, czy wyłącznik główny w pobliżu przewodu zasilającego jest w pozycji I.4. Upewnij się, że klucz bezpieczeństwa jest włożona do konsoli.

T900B
Wyświetlacz nie pokazuje odpowiedniej prędkości

Zanim rozpoczniesz zmianę ustawień, upewnij się, czy bieżnia jest podłączona do zasilania.

1. Naciśnij przycisk "STOP"

2. Trzymając wciśnięty przycisk "STOP", włóż "KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA"

3. W dole po prawej stronie pokażą się wybrane jednostki miar: E=MILES RN=Km/H

4. Naciśnij "+" by zmienić jednostkę

5. Wyjmij "KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA", by zatwierdzić wprowadzone zmiany

6. Możesz używać swojej bieżni

T900B
Trudności dotyczące pomiaru tętna
T900B

Akcesoria do bieżni Domyos T900B

Konserwacja bieżni Domyos T900C

Jak sprawdzić, czy moja taśma biegowa jest prawidłowo napięta?

Napięcie zespołu skokowego powinno wynosić 1,30 (+/- 0,06). Jest to napięcie prądu silnika.

Uwaga: Naprężenie to jest wskazówką dla optymalnego ustawienia, jednak nie jest konieczne jego dokręcanie, jeśli wartość jest niższa niż 1,30 i jeśli w trakcie użytkowania pas biegowy pozostaje płynny (nie ślizga się, nie szarpie).
Zbyt napięty pas może spowodować przedwczesne zużycie rolek lub silnika.

Po sprawdzeniu napięcia na konsoli:
- Jeśli wartość ta jest niższa, należy napiąć pas biegowy.
(Dokręcanie odbywa się na 2 śrubach tylnej rolki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

- Jeśli wartość jest wyższa, należy poluzować taśmę biegową.
(Luzowanie odbywa się na 2 śrubach tylnej rolki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
Pół obrotu klucza = 0,03

W celu regulacji: wybrać zakładkę "napięcie pasa jezdnego" w części KONSERWACJA.

Jak sprawdzić napięcie na konsoli:
1. Postaw stopy na stopniach.
2. Przy wyjętym kluczu bezpieczeństwa nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski "START" i "STOP".
3. Gdy na konsoli pojawi się napis Start, należy nacisnąć przycisk START i włożyć klucz bezpieczeństwa.
4. Bieżnia ruszy z prędkością 5 km/h i wyświetli napięcie pasa biegowego (w razie potrzeby wyreguluj).
5. Naciśnij przycisk "STOP", aby sfinalizować.

T900B

Centrowanie pasa biegowego

Użyj klucza imbusowego (BTR) dostarczonego z bieżnią:  
1. Uruchom bieżnię na niskiej prędkości (4Km/h).  
2. Włożyć klucz do śruby po stronie, po której odchyla się pas biegowy.  
3. Obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara w ćwierćobrotach (odczekać 30 sekund pomiędzy każdym danym ćwierćobrotem), aż pasek powróci do prawidłowej pozycji.

Smarowanie płyty biegowej

Ważne jest, aby wykonywać tę operację regularnie (co 200 km użytkowania), aby zapewnić dobrą trwałość maty.

Należy używać wyłącznie smaru Domyos (Ref: 8326425), który możesz zamówić w swoim sklepie Decathlon lub na naszej stronie internetowej, klikając na przycisk "KUP SMAR DOMYOS" poniżej.

1 & 2. Wystarczą dwa spryski po prawej i lewej stronie pod pasem biegowym.
3. Po spryskaniu, pozwól bieżni pracować na pusto przez 5 minut z prędkością 5 km/h.

T900B

Wskazówki dotyczące konserwacji zapobiegawczej

1. Remont silnika i paska co 600 godzin pracy lub 3600 km*
2. Wymień pas biegowy co 500 godzin użytkowania lub 3000 km*
3. Wymieniaj płytę biegową co 700 godzin użytkowania lub 4200 km*
4. Wymieniaj rolki co 600 godzin użytkowania lub 3600 km*.

*Aby dowiedzieć się, ile godzin użytkowania lub jaki dystans został pokonany, należy zapoznać się z FAQ "JAK POZNAĆ ODLEGŁOŚĆ I GODZINY PRZEBYTE PRZEZ MOJĄ BIEŻNIĘ?".

Aby zwiększyć komfort i obniżyć poziom głośności, ustaw bieżnie na macie tłumiącej dostępnej w linku poniżej.

Wskazówki dotyczące konserwacji zapobiegawczej

Schemat Części zamiennych bieżni T900B

T900B
T900B

Części Zamienne do bieżni Domyos T900B

Potrzebujesz części zamiennych do swojej bieżni z Decathlon? Kliknij poniżej a uzyskasz dostęp do wszystkich dedykowanych części do bieżni Domyos T900B

Instrukcja obsługi bieżni Domyos T900B

  • T900B

    Potrzebujesz instrukcje ? Kliknij aby pobrać.

T900B

Nasze zobowiazania

DOMYOS gwarantuje produkt w trakcie normalnego użytkowania przez okres 5 lat dla konstrukcji i 2 lata na pozostałe części i robociznę od daty zakupu. Data na paragonie zakupu jest wzieta pod uwage.