TC 490

8114073

Data wprowadzenia na rynek: 2009

Mam problem

MOJA KONSOLA NIE WŁĄCZA SIĘ

 

           => Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka zasilania, a następnie upewnić się, że wyłącznik główny bieżni znajduje się w położeniu „1”.
           => Sprawdzić, czy klucz zabezpieczający został włożony
           => Sprawdź i naciśnij wyłącznik, jeśli jest wyłączony

CENTROWANIE TAŚMY BIEŻNI

Pas biegowy jest przesunięty w bok

 

 

Etap 1 :
Należy użyć klucza sześciokątnego dostarczanego w zestawie z bieżnią 
 
Etap 2 : 
1) Uruchomić bieżnię z małą prędkością (4 km/godz.)
 
2) Włożyć klucz w śrubę po stronie, w którą taśma bieżni się odchyla.

 
3) Przekręcić o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy taśma bieżni powróci do położenia początkowego.
 
4) Pomiędzy poszczególnymi obrotami należy odczekać mniej więcej 30 sekund

ROWER DZIAŁA HAŁAŚLIWIE

Śruby są poluzowane

 

           => Dokręć wszystkie widoczne śruby

KIEDY WCHODZĘ NA BIEŻNIĘ, PRĘDKOŚĆ SIĘ ZMNIEJSZA

Taśma bieżni jest poluzowana

 

           => Wybierz zakładkę „Naprężanie taśmy bieżni”

NAPRĘŻENIE TAŚMY BIEŻNI

 

Etap 1: 
Należy użyć klucza sześciokątnego dostarczanego w zestawie z bieżnią
 
Etap 2:
1) Wciśnij przycisk „GO”
 
2) Zwiększyć prędkość do 5 km/godz.
 
3) Przekręcić dwie śruby regulacyjne równomiernie o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 
4) W razie potrzeby powtórzyć etap 3

SILNIK BIEŻNI ZWALNIA LUB ZATRZYMUJE SIĘ W NIEREGULARNY SPOSÓB BEZ WYŁĄCZENIA KONSOLI

Zbyt duże naprężenie taśmy bieżni

 

           => Sprawdzić naprężenie taśmy bieżni, tak aby ugięcie pomiędzy podstawą a taśmą bieżni wynosiło mniej więcej 3 cm. Należy mierzyć je w środku podstawy

 

          => Jeżeli tak nie jest, poluzuj dwie śruby sześciokątne znajdujące się w tylnej części bieżni z każdej strony rolki, a następnie poluźnij naprężenie taśmy

REGULACJA NACHYLENIA BIEŻNI NIE DZIAŁA LUB JEST ZABLOKOWANA

Bieżnia nie zdążyła jeszcze przeprowadzić kalibracji na chylenia

 

 

           => Wyłącz bieżnię, włącz ją ponownie i włóż klucz zabezpieczający
           => Zaczekaj, aż cykl kalibracji zostanie zakończony. Bieżnia zwiększy nachylenie do maksimum, a następnie powróci do punktu zero.
 
Operacja może potrwać kilka minut

BIEŻNIA DZIAŁA ZBYT GŁOŚNO, A KONSOLA NIC NIE POKAZUJE, JEDYNIE MAŁE, MIGAJĄCE KRESKI ( - - )

Bieżnia jest poddawana kalibracji.

 

           => Po zakończeniu kalibracji, odczekaj 2 – 3 minuty. Zauważysz, że pas biegowy unosi się i obniża. Po zakończeniu kalibracji, włączy się konsola.

SMAROWANIE TAŚMY BIEŻNI

 

           => Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe nasmarowanie pomiędzy taśmą bieżni a podstawą. 
           => Miejsce to musi zawsze być prawidłowo nasmarowane
           Smarowanie powinno być wykonywane wewnątrz taśmy bieżni, w sposób pokazany poniżej
 
           => Wystarczy natryskiwać 2 razy z prawej i lewej strony taśmy bieżni
           => Po nasmarowaniu, pozostawić bieżnię pracującą bez obciążenia przez 5 minut z prędkością 5 km/godz.
 
           => Jest bardzo ważne, aby ta operacja była wykonywana systematycznie (co 10 godzin użytkowania) dla utrzymania okresu eksploatacyjnego bieżni

KONSOLA WYŚWIETLA NIEPRAWIDŁOWĄ JEDNOSTKĘ POMIARU ODLEGŁOŚCI

Notatki i programy

NASZE ZOBOWIAZANIA

DOMYOS gwarantuje produkt w trakcie normalnego użytkowania przez okres 5 lat dla konstrukcji i 2 lata na pozostałe części i robociznę od daty zakupu. Data na paragonie zakupu jest wzieta pod uwage.

GORA STRONY