ENERGY RUN

8353402

Data wprowadzenia na rynek: 2016

MAM PROBLEM

Urządzenie jest zamontowane prawidłowo, ale napotykają Państwo trudności podczas jego stosowania? Znajdź nasze rozwiązania tutaj.
MOJA KONSOLA NIE WŁĄCZA SIĘ

=> Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka zasilania, a następnie upewnić się, że wyłącznik główny bieżni znajduje się w położeniu „1”.

=> Sprawdzić, czy klucz zabezpieczający został włożony

=> Sprawdź i naciśnij wyłącznik, jeśli jest wyłączony

SMAROWANIE TAŚMY BIEŻNI

=> Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe nasmarowanie pomiędzy taśmą bieżni a podstawą.

=> Miejsce to musi zawsze być prawidłowo nasmarowane. Smarowanie powinno być wykonywane wewnątrz taśmy bieżni, w sposób pokazany poniżej

=> Wystarczy natryskiwać 2 razy z prawej i lewej strony taśmy bieżni

=> Po nasmarowaniu, pozostawić bieżnię pracującą bez obciążenia przez 5 minut z prędkością 5 km/godz

=> Jest bardzo ważne, aby ta operacja była wykonywana systematycznie (co 10 godzin użytkowania) dla utrzymania okresu eksploatacyjnego bieżni.

MOJA BIEŻNIA DZIAŁA ZBYT GŁOŚNO

Śruby są poluzowane:

=> Dokręcić wszystkie śruby słupka

 

Taśma bieżni odchyla się od położenia środkowego

=> Wybierz zakładkę „Centrowanie taśmy bieżni”   Taśma bieżni nie jest nasmarowana

=> Wybierz zakładkę „Smarowanie taśmy bieżni”

KIEDY WCHODZĘ NA BIEŻNIĘ, PRĘDKOŚĆ SIĘ ZMNIEJSZA

Taśma bieżni jest poluzowana:

=> Wybierz zakładkę „Naprężanie taśmy bieżni”

NAPRĘŻENIE TAŚMY BIEŻNI

Etap 1:  Należy użyć klucza sześciokątnego dostarczanego w zestawie z bieżnią

Etap 2:

1. Wciśnij przycisk „GO”

2. Zwiększyć prędkość do 5 km/godz.

3. Przekręcić dwie śruby regulacyjne równomiernie o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4. W razie potrzeby powtórzyć etap 3

SILNIK BIEŻNI ZWALNIA LUB ZATRZYMUJE SIĘ W NIEREGULARNY SPOSÓB BEZ WYŁĄCZENIA KONSOLI

Zbyt duże naprężenie taśmy bieżni:

=> Sprawdzić naprężenie taśmy bieżni, tak aby ugięcie pomiędzy podstawą a taśmą bieżni wynosiło mniej więcej 3 cm. Należy mierzyć je w środku podstawy.

=> Jeżeli tak nie jest, poluzuj dwie śruby sześciokątne znajdujące się w tylnej części bieżni z każdej strony rolki, a następnie poluźnij naprężenie taśmy.

NACHYLENIE TAŚMY BIEŻNI NIE ZMIENIA SIĘ LUB JEST ZABLOKOWANE

*Jeśli bieżnia nie miała czasu, by skalibrować nachylenie:

=> Wyłącz bieżnię, włącz ją ponownie i włóż klucz bezpieczeństwa

=> Odczekaj, aż minie pełny cykl kalibracji. Bieżnia ustawi się najpierw na maksymalnym nachyleniu, a następnie zejdzie do poziomu zerowego. Ta czynność może zająć kilka minut

 

*By wymusić kalibrację bieżni:

1. Naciśnij jednocześnie « STOP » i « SPEED+ »

2. Włóż klucz bezpieczeństwa, jednocześnie przytrzymując oba przyciski

3. Naciśnij raz na « STOP » - na wyświetlaczu pojawią się informacje

4. Naciśnięcie na « INCLIN+ » rozpocznie proces kalibracji          

BIEŻNIA DZIAŁA ZBYT GŁOŚNO, A KONSOLA NIC NIE POKAZUJE, JEDYNIE MAŁE, MIGAJĄCE KRESKI

Bieżnia jest poddawana kalibracji.

=> Po zakończeniu kalibracji, odczekaj 2 – 3 minuty. Zauważysz, że pas biegowy unosi się i obniża. Po zakończeniu kalibracji, włączy się konsola.

WIE  PRADY DOT. KONSERWACJI SPRZĘTUFLEGE ICH MEIN PRODUKT

RADY DOT. KONSERWACJI SPRZĘTU

Regularne konserwowanie sprzętu pozawala zapewnić wydajne działanie i wydłużyć jego trwałość. W celu zmniejszenia ewentualnego hałasu powstającego podczas użytkowania bieżni:

Raz w miesiącu dokręcaj śruby i sworznie.

Co 200 godzin użytkowania smaruj pas do biegania.

Ustaw bieżnię na specjalnej macie (np. Domyos Training Mat).

CZYSZCZENIE PO KAŻDYM TRENINGU:

Wyłącz bieżnię, a następnie odłącz ją od zasilania.

Nałóż niedużą ilość delikatnego środka czyszczącego na ściereczkę wykonaną w 100% z bawełny. Nie rozpylaj środka bezpośrednio na bieżnię. Nie używaj środków czyszczących na bazie amoniaku lub kwasu.

Przetrzyj konsolę i wyświetlacz.

Zetrzyj kurz i plamy z poręczy, słupów, podnóżków, ramy i pokrywy silnika. Przetrzyj również platformę wzdłuż pasa biegowego. Nie czyść pod pasem biegowym.

REGULACJA POŁOŻENIA TAŚMY BIEŻNI (CENTROWANIE)

Sprawdź kolorowe wskaźniki na spodniej stronie bieżni.

1. Jeśli widoczny jest kolor czerwony, niezbędne jest wycentrowanie taśmy. Umożliwi to utrzymanie dobrego stanu taśmy i uniknięcie nieoczekiwanych zatrzymań.

2. Uruchom bieżnię z prędkością 4 km/h (2,5 mili na godzinę) i ustaw się za urządzeniem.

3. Taśma bieżni jest przemieszczona w lewo: Przekręć śrubę regulacyjną po lewej stronie o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4. Taśma bieżni jest przemieszczona w prawo: Przekręć śrubę regulacyjną po prawej stronie o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

5. Uruchom bieżnię i pozostaw włączoną do czasu przy- wrócenia poprawnego ustawienia taśmy (1–2 minuty). W razie potrzeby powtórz procedurę. Zachowaj ostrożność, by nie naprężyć taśmy nadmiernie.

REGULACJA NAPRĘŻENIA TAŚMY BIEŻNI

Taśma bieżni jest elementem eksploatacyjnym, który podlega luzowaniu w miarę upływu czasu. Zwiększ naprężenie, jeśli występuje zauważalny poślizg (wrażenie jazdy na łyżwach, skoki prędkości).

1&2. Obróć 2 śruby regulacyjne o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. W razie potrzeby powtórz czynność, uważaj jednak, by nie naprężyć taśmy nadmiernie.

SMAROWANIE TAŚMY BIEŻNI

Smarowanie taśmy bieżni jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ograniczyć tarcie pomiędzy taśmą a podstawą bieżni. Smarowanie nie jest konieczne, jeśli widoczne są ślady smaru silikonowego na wewnętrznej stronie taśmy lub na podstawie bieżni (powierzchnia wilgotna i nieznacznie nasmarowana).

 

Jeśli taśma i podstawa bieżni są suche:

 

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania;

2. Unieś krawędzie taśmy i nanieś smar silikonowy na wewnętrzną stronę;*

3. Ponownie podłącz przewód zasilania bieżni;

4. Uruchom bieżnię bez obciążenia z prędkością 4 km/h (2,5 mili na godzinę) na 10–20 sekund.

5. Bieżna jest teraz gotowa do użytku!

* Na jedno smarowanie należy przeznaczyć od 5 do 10 ml smaru silikonowego.

Uwaga: stosowanie nadmiernej ilości smaru silikonowego może zaburzyć poprawną pracę urządzenia. (ryzyko poślizgu).

Smar silikonowy można nabyć w zwykle odwiedzanym sklepie DECATHLON lub za pośrednictwem witryny www.domyos.com.

NOTATKI

Potrzebujesz instrukcje ? Kliknij aby pobrać.

NASZE ZOBOWIAZANIA

DOMYOS gwarantuje produkt w trakcie normalnego użytkowania przez okres 5 lat dla konstrukcji i 2 lata na pozostałe części i robociznę od daty zakupu. Data na paragonie zakupu jest wzieta pod uwage.

GORA STRONY