COMFORT RUN

8371087

Data wprowadzenia na rynek: 2016

MAM PROBLEM?

Urządzenie jest zamontowane prawidłowo, ale napotykają Państwo trudności podczas jego stosowania? Znajdź nasze rozwiązania tutaj.
WYŚWIETLACZ NIE POKAZUJE ODPOWIEDNIEJ PRĘDKOŚCI

Zanim rozpoczniesz zmianę ustawień, upewnij się, czy bieżnia jest podłączona do zasilania.

1. Naciśnij przycisk "STOP"

2. Trzymając wciśnięty przycisk "STOP", włóż "KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA"

3. W dole po prawej stronie pokażą się wybrane jednostki miar: E=MILES RN=Km/H

4. Naciśnij "+" by zmienić jednostkę

5. Wyjmij "KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA", by zatwierdzić wprowadzone zmiany

6. Możesz używać swojej bieżni

MOJA BIEŻNIA NIE WŁĄCZA SIĘ

1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka w stanie gotowości do pracy (w celu sprawdzenia, czy gniazdko działa, podłącz lampę lub inne urządzenie elektryczne).

2. Upewnij się, że drugi koniec kabla zasilania jest podłączony do bieżni.

3. Sprawdzić, czy wyłącznik główny w pobliżu przewodu zasilającego jest w pozycji I.

4. Upewnij się, że klucz bezpieczeństwa jest włożona do konsoli.

 

 

BIEZNIA HALASUJE

     

 

BIEŻNIA NIE ZACZYNA PRACOWAĆ + HAŁAS SILNIKA

Bieżnia jest w trybie kalibracji.

=> Odczekaj 2-3 minuty. Zauważysz, że pas biegowy unosi się i obniża. Po zakończeniu kalibracji włączy się konsola.

 

 

 

TASMA BLEZNI ZWALNIA PODCZAS CHODZENIA PO NIEJ

Jeżeli taśma bieżni jest naprężona zbyt mocno, spowoduje to pogorszenie parametrów urządzenia i może być przyczyną uszkodzenia bieżni. Aby wyregulować naprężenie taśmy bieżni, należy wykonać czynności określone w paragrafie "REGULACJA NAPREZENIA TASMY BIEZNI"        

 

NACHYLENIE TAŚMY BIEŻNI NIE ZMIENIA SIĘ LUB JEST ZABLOKOWANE

*Jeśli bieżnia nie miała czasu, by skalibrować nachylenie:

=> Wyłącz bieżnię, włącz ją ponownie i włóż klucz bezpieczeństwa

=> Odczekaj, aż minie pełny cykl kalibracji. Bieżnia ustawi się najpierw na maksymalnym nachyleniu, a następnie zejdzie do poziomu zerowego. Ta czynność może zająć kilka minut

*By wymusić kalibrację bieżni:

1. Naciśnij jednocześnie « STOP » i « SPEED+ »

2. Włóż klucz bezpieczeństwa, jednocześnie przytrzymując oba przyciski

3. Naciśnij raz na « STOP » - na wyświetlaczu pojawią się informacje

4. Naciśnięcie na « INCLIN+ » rozpocznie proces kalibracji      

BIEZNA WYLACZA SIE PODCZAS PRACY

1. Bieżnię zaprogramowano w taki sposób,aby wyłączała się po 100 min użytkowania. Należy nacisnąć przycisk wł./wył., aby ją zresetować i uruchomić ponownie.

2. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna nie jest wyłączona.

3. Wyjąć klucz z konsoli. Włożyć klucz w konsolę.                        

BRAK CZĘŚCI LUB ZNISZCZONA CZĘŚĆ

 

 

WIE  PRADY DOT. KONSERWACJI SPRZĘTUFLEGE ICH MEIN PRODUKT

RADY DOT. KONSERWACJI SPRZĘTU

Regularne konserwowanie sprzętu pozawala zapewnić wydajne działanie i wydłużyć jego trwałość. W celu zmniejszenia ewentualnego hałasu powstającego podczas użytkowania bieżni:

Raz w miesiącu dokręcaj śruby i sworznie.

Co 200 godzin użytkowania smaruj pas do biegania.

Ustaw bieżnię na specjalnej macie (np. Domyos Training Mat).

CZYSZCZENIE PO KAŻDYM TRENINGU:

Wyłącz bieżnię, a następnie odłącz ją od zasilania.

Nałóż niedużą ilość delikatnego środka czyszczącego na ściereczkę wykonaną w 100% z bawełny. Nie rozpylaj środka bezpośrednio na bieżnię. Nie używaj środków czyszczących na bazie amoniaku lub kwasu.

Przetrzyj konsolę i wyświetlacz.

Zetrzyj kurz i plamy z poręczy, słupów, podnóżków, ramy i pokrywy silnika. Przetrzyj również platformę wzdłuż pasa biegowego. Nie czyść pod pasem biegowym.

REGULACJA POŁOŻENIA TAŚMY BIEŻNI (CENTROWANIE)

Sprawdź kolorowe wskaźniki na spodniej stronie bieżni.

1. Jeśli widoczny jest kolor czerwony, niezbędne jest wycentrowanie taśmy. Umożliwi to utrzymanie dobrego stanu taśmy i uniknięcie nieoczekiwanych zatrzymań.

2. Uruchom bieżnię z prędkością 4 km/h (2,5 mili na godzinę) i ustaw się za urządzeniem.

3. Taśma bieżni jest przemieszczona w lewo: Przekręć śrubę regulacyjną po lewej stronie o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4. Taśma bieżni jest przemieszczona w prawo: Przekręć śrubę regulacyjną po prawej stronie o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

5. Uruchom bieżnię i pozostaw włączoną do czasu przy- wrócenia poprawnego ustawienia taśmy (1–2 minuty). W razie potrzeby powtórz procedurę. Zachowaj ostrożność, by nie naprężyć taśmy nadmiernie.

REGULACJA NAPRĘŻENIA TAŚMY BIEŻNI

Taśma bieżni jest elementem eksploatacyjnym, który podlega luzowaniu w miarę upływu czasu. Zwiększ naprężenie, jeśli występuje zauważalny poślizg (wrażenie jazdy na łyżwach, skoki prędkości).

1&2. Obróć 2 śruby regulacyjne o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

3. W razie potrzeby powtórz czynność, uważaj jednak, by nie naprężyć taśmy nadmiernie.

SMAROWANIE TAŚMY BIEŻNI

Smarowanie taśmy bieżni jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ograniczyć tarcie pomiędzy taśmą a podstawą bieżni. Smarowanie nie jest konieczne, jeśli widoczne są ślady smaru silikonowego na wewnętrznej stronie taśmy lub na podstawie bieżni (powierzchnia wilgotna i nieznacznie nasmarowana).

 

Jeśli taśma i podstawa bieżni są suche:

 

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania;

2. Unieś krawędzie taśmy i nanieś smar silikonowy na wewnętrzną stronę;*

3. Ponownie podłącz przewód zasilania bieżni;

4. Uruchom bieżnię bez obciążenia z prędkością 4 km/h (2,5 mili na godzinę) na 10–20 sekund.

5. Bieżna jest teraz gotowa do użytku!

* Na jedno smarowanie należy przeznaczyć od 5 do 10 ml smaru silikonowego.

Uwaga: stosowanie nadmiernej ilości smaru silikonowego może zaburzyć poprawną pracę urządzenia. (ryzyko poślizgu).

Smar silikonowy można nabyć w zwykle odwiedzanym sklepie DECATHLON lub za pośrednictwem witryny www.domyos.com.

NOTATKI

Potrzebujesz instrukcje ? Kliknij aby pobrać.

NASZE ZOBOWIAZANIA

DOMYOS gwarantuje produkt w trakcie normalnego użytkowania przez okres 5 lat dla konstrukcji i 2 lata na pozostałe części i robociznę od daty zakupu. Data na paragonie zakupu jest wzieta pod uwage.

GORA STRONY