BC 900 GPS

LICZNIK ROWEROWY GPS BC900 VAN RYSEL

Kod: 8487158

Licznik GPS przeznaczony jest dla kolarza, do pomiaru i zapamiętywania swojej wydajności, śladu GPS i udostępniania ich w aplikacji mobilnej.

Licznik GPS łatwy w użyciu, łączność ze wszystkimi licznikami ANT+ i Bluetooth, synchronizacja przez Bluetooth ze smartfonem (Strava,...), personalizowane ekrany, odsunięty uchwyt w zestawie.

1. ROZPOCZĘCIE

1.1 Jak zamontować licznik na rowerze?
BC 900 GPS

Wybierz obejmę pasującą do średnicy kierownicy Twojego roweru i zamocuj ją.  - Użyj rozmiaru "S" do kierownicy o średnicy 25,4 mm. - Użyj rozmiaru "L" do kierownicy o średnicy 31,8 mm. - Do kierownic o średnicy powyżej 35 mm obejma nie jest potrzebna. Umieść licznik w uchwycie, jak na rysunku. Aby wyjąć licznik, wciśnij dźwignię uchwytu jak na rysunku i wysuń licznik do góry, aż wyjdzie z uchwytu.   

1.2 Kompatybilność z "Dashboard System".
BC 900 GPS

Chciałbyś, aby licznik BC 900 był w pełni zintegrowany z Twoim rowerem? Licznik ten jest kompatybilny z mostkami wyposażonymi w nasz "Dashboard System", zastosowanymi w niektórych rowerach szosowych marki Triban i Van Rysel.  Jeśli Twój rower ma taki mostek, po prostu zamocuj uchwyt na mostku i wsuń w niego licznik jak na rysunku. 

1.3 Jak korzystać z przycisków licznika?
BC 900 GPS

1. Wróć / Okrążenie 2. Podświetlenie 3. Nawiguj w lewo (menu) / Zmniejsz (wartości) 4. Krótkie wciśnięcie: zatwierdź, start/pauza/zakończ jazdę / Długie wciśnięcie: włącz/wyłącz 5. Nawiguj w prawo (menu) / Zwiększ (wartości)

1.4 Rozpoczęcie działania z licznikiem BC900.
BC 900 GPS

Początkowej konfiguracji swojego licznika BC900 możesz dokonać na dwa sposoby:  - Za pomocą mobilnej aplikacji "Decathlon Connect" (opcja zalecana). - Ręcznie. BC900 jest licznikiem "smart". Aby więc w pełni wykorzystywać wszystkie jego funkcje, zdecydowanie zalecamy jego synchronizację z aplikacją Decathlon Connect. Dzięki temu będziesz również automatycznie otrzymywał najnowsze aktualizacje licznika (nowe funkcje i poprawki błędów).  1. Konfiguracja z aplikacją Decathlon Connect. - Pobierz aplikację Decathlon Connect z Google Play (Android) lub App Store (Apple). Rys. I. Jeśli masz już aplikację Decathlon Connect zainstalowaną na swoim smartfonie, przejdź do "ustawień" i wciśnij przycisk "+", aby dodać produkt. - Uruchom aplikację i utwórz konto lub zaloguj się, jeśli już masz konto w Decathlon Connect lub Decathlon Coach.  - Wybierz licznik BC900 i postępuj zgodnie z instrukcjami. Rys. II.  - Wciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 2 sekundy, by włączyć licznik. Rys. III.  - Wciśnij przycisk jeszcze raz, by włączyć tryb parowania. (Pamiętaj, aby włączyć Bluetooth na smartfonie, jeśli nie jest włączony). Rys. IV.  - Po rozpoznaniu w aplikacji wprowadź 6-cyfrowy kod wyświetlony na liczniku.  - Zaczekaj na potwierdzenie ze strony aplikacji o sparowaniu i połączeniu z licznikiem.  2. Konfiguracja ręczna. - Włącz licznik, wciskając i przytrzymując przycisk Start przez 2 sekundy.  - Wciśnij przycisk prawej strzałki, by włączyć ekran "konfiguracji ręcznej". Rys. IV. - Za pomocą przycisków lewej i prawej strzałki oraz zatwierdzania dostosuj i zatwierdź ustawienia według potrzeb.  - Twój licznik jest teraz gotowy do użytku.  - Jednakże nadal zalecamy połączenie i synchronizację licznika z Decathlon Connect, by automatycznie otrzymywać najnowsze aktualizacje i móc korzystać ze wszystkich funkcji licznika, takich jak podgląd trasy na mapie i analiza danych z przejazdów.  Aby połączyć swój licznik z telefonem, sprawdź: 2.1 Jak połączyć BC900 z telefonem?  

1.5 Licznik: główne menu.
BC 900 GPS

Licznik ma 4 główne menu:  - Start: by zacząć nowy przejazd - Sesje: zapis wcześniejszych przejazdów - Rekordy: zapis wszystkich Twoich rekordów - Ustawienia: konfiguracja wszystkich ustawień

1.6 Jak ustawić język na liczniku?

Język, w jakim wyświetlane są menu licznika, można zmienić w menu: Ustawienia > Ogólne > Język. 

1.7 Jak zmienić funkcje wyświetlane na ekranie podczas jazdy?
BC 900 GPS

Każdy z nas ma inne preferencje co do tego, jakie funkcje (prędkość, dystans itd.) chce widzieć podczas jazdy na rowerze. Dlatego wyświetlacz BC900 jest w pełni personalizowany. Każdy ekran może wyświetlać od 1 do 5 różnych funkcji. Możesz skonfigurować ekrany za pomocą aplikacji Decathlon Connect (sposób zalecany, ponieważ jest najłatwiejszy) lub bezpośrednio na liczniku za pomocą menu Ustawienia > Ekrany. Aby skonfigurować ekrany za pomocą aplikacji Decathlon Connect:  - Włącz licznik - Przejdź do menu Ustawienia w aplikacji Decathlon Connect, wybierz BC900, a następnie Ekran.  - Zaczekaj, aż pojawi się weryfikacja konfiguracji bieżącego ekranu.  - Możesz teraz dodawać lub usuwać ekrany, wybierać liczbę funkcji wyświetlanych na każdym z nich oraz wybierać informacje wyświetlane w poszczególnych polach.  - Wciśnij Zapisz, aby przesłać nową konfigurację do licznika (licznik musi być włączony). - Zaczekaj, aż nowa konfiguracja zacznie działać.

1.8 Jak rozpocząć nowy przejazd?
BC 900 GPS

W menu Start wciśnij przycisk Start, by uruchomić wyszukiwanie sygnału GPS.  Gdy sygnał GPS zostanie znaleziony, wyświetli się ekran przejazdu. Kilka wartości będzie migało. Aby rozpocząć sesję, ponownie wciśnij przycisk Start.  Jeśli urządzenie nie może znaleźć sygnału GPS, przejdź w nieosłonięte miejsce (nieotoczone budynkami, drzewami itp.) i zatrzymaj rower, jeśli jedziesz. 

1.9 Jak rozpocząć przejazd w domu (na trenażerze)?

Jeśli chcesz korzystać z licznika w domu do jazdy na trenażerze, wciśnij przycisk, by rozpocząć wyszukiwanie sygnału GPS, a następnie wciśnij Start.

1.10 Jak zapauzować licznik podczas przejazdu?

Domyślnie licznik zapauzuje się automatycznie, gdy się zatrzymasz. Kiedy zaczniesz znów jechać, licznik automatycznie wznowi działanie.  Możesz dezaktywować funkcję "automatycznej pauzy" w menu Ustawienia > Ogólne > Pauza > Wyłączona.  Zmiana ta pozwoli Ci ręcznie pauzować licznik, nawet podczas jazdy, za pomocą przycisku Pauza. Wciśnij przycisk Pauza ponownie, aby wznowić działanie licznika. 

1.10 Jak zakończyć i zapisać przejazd? 
BC 900 GPS

Aby zakończyć sesję, wciśnij przycisk Start/Stop, a następnie wybierz Stop. Wciśnij OK, by zatwierdzić. Masz teraz możliwość zapisania lub odrzucenia sesji.  Jeśli zapiszesz przejazd, znajdziesz go później w menu Sesje.  Aby zobaczyć swoją trasę na mapie, jak również uzyskać dokładniejszą analizę przejazdu, zsynchronizuj licznik z aplikacją Decathlon Connect.  Synchronizacja może potrwać od kilku sekund do kilku minut; trzymaj telefon w pobliżu licznika BC900 aż do ukończenia synchronizacji.

1.12 Jak ustawić międzyczasy (okrążenia)?

Domyślnie licznik zapisuje międzyczas co 5 km. Międzyczas ten będzie się wyświetlał co 5 km podczas Twojego przejazdu.  Możesz wyłączyć tę funkcję w menu Ustawienia > Ogólne > Okrążenia, wybierając opcję Ręcznie.  W tym samym menu możesz również wybrać, czy chcesz automatycznie zapisywać międzyczasy na podstawie dystansu, czy na podstawie czasu, jak również ustawić żądane interwały. Nawet jeśli licznik ma skonfigurowany automatyczny zapis międzyczasów, zawsze możesz ręcznie dodać międzyczas, wciskając w dowolnym momencie przycisk Okrążenie (Lap). Funkcja ta przydaje się, gdy chcesz zapisać czas, w którym pokonujesz na przykład dane wzniesienie. Zsynchronizuj licznik z aplikacją Decathlon Connect, by analizować swoje międzyczasy. Aby zobaczyć swoje czasy okrążeń, przejdź do menu Treningi, wybierz daną sesję i wciśnij przycisk Okrążenia (Laps). 

1.13 Korzystanie z podświetlenia wyświetlacza.

Wciśnij przycisk Podświetlenie (Backlight), by włączyć podświetlenie wyświetlacza licznika. Podświetlenie będzie włączone przez 5 sekund. Aby zapewnić dłuższe działanie baterii, podświetlenia nie da się włączyć na stałe.

2. APLIKACJA SOFTWARE

Twój BC900 to "smart" licznik rowerowy, który można zsynchronizować z telefonem za pomocą Bluetooth Smart. Dzięki temu możesz zobaczyć swoje trasy na mapie, analizować dane dotyczące przejazdów oraz zapisywać całą historię i statystyki.  Aby skrócić czas przesyłu danych z licznika do aplikacji, zalecamy włączenie synchronizacji po każdym treningu.

2.1 Jak połączyć BC900 z telefonem?

W większości przypadków licznik został już połączony z Twoim smartfonem podczas pierwszej konfiguracji. Jeśli tak się nie stało, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:  Pobierz aplikację Decathlon Connect na swój smartfon.  Przejdź do menu Ustawienia i wciśnij przycisk "+".  Wybierz BC900 z listy urządzeń.  Na liczniku BC900 przejdź do menu Ustawienia > Połącz.  Postępuj zgodnie z instrukcjami na telefonie, by sparować go ze swoim licznikiem BC900, i wprowadź kod parowania, gdy się wyświetli (pamiętaj o włączeniu Bluetooth na swoim smartfonie!). 

2.2 Jak przesłać dane o przejeździe z BC900 na telefon?

Po początkowym sparowaniu/połączeniu licznika BC900 ze swoim telefonem po prostu otwórz aplikację Decathlon Connect i wciśnij przycisk Synchronizacja z urządzeniem (Sync Device) w panelu aplikacji.  Upewnij się, że licznik znajduje się blisko telefonu, że na telefonie włączony jest Bluetooth i że telefon ma połączenie z internetem.  Synchronizacja danych o przejeździe rozpocznie się automatycznie. Trzymaj telefon w pobliżu licznika BC900 aż do ukończenia synchronizacji.

2.3 Dlaczego czasem synchronizacja danych o przejeździe trwa tak długo?

Czas trwania synchronizacji zależy od kilku czynników:  - liczby sesji i czasu ich trwania - obecności (lub braku) danych z czujników - modelu telefonu i systemu operacyjnego (iOS/Android). Aby zapewnić dokładność, BC900 zapisuje współrzędne GPS w każdej sekundzie. Jest więc oczywiste, że podczas długiego przejazdu generuje się łącznie bardzo dużo danych do przesłania.  Zalecamy wyrobienie nawyku synchronizacji BC900 z telefonem po każdym przejeździe, tak byś nie musiał później przesyłać zbyt wielu sesji naraz.

2.4 Jak synchronizować licznik ze Strava, Apple Health i innymi aplikacjami podmiotów trzecich?

Możesz automatycznie przesyłać dane z BC900 do aplikacji podmiotów trzecich, takich jak Strava i Apple Health, za pośrednictwem aplikacji Decathlon Connect.  Najpierw musisz pobrać dane z BC900 do aplikacji Decathlon Connect przez Bluetooth. Dane zostaną wtedy automatycznie przesłane do aplikacji podmiotów trzecich.  Przy pierwszym transferze danych będziesz musiał połączyć swoje konto Decathlon z aplikacjami zewnętrznymi (Ustawienia > Połącz moje konta). 

3. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA LICZNIKA

3.1 Jak aktualizować mikrooprogramowanie licznika (firmware)?

Regularnie wydajemy aktualizacje naszych produktów, by usprawniać obsługę, dodawać nowe funkcje lub naprawiać błędy.  Po wydaniu aktualizacji otrzymasz powiadomienie w aplikacji. Aby zainstalować aplikację:  1. Upewnij się, że licznik znajduje się blisko telefonu i że na telefonie jest włączony Bluetooth.  2. Uruchom aplikację Decathlon Connect i przejdź do Ustawień.  3. Wybierz BC900.  4. Wybierz "Dostępną aktualizację". Aplikacja automatycznie rozpocznie przesyłanie pliku z aktualizacją na BC900. Możesz bezpiecznie zamknąć aplikację podczas przesyłania pliku z aktualizacją. Pamiętaj, że instalacja aktualizacji może potrwać do godziny.  5. Po przesłaniu aktualizacji na BC900 licznik wyświetli informację, że aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. Wciśnij Start, by zainstalować aktualizację.  Licznik uruchomi się ponownie. Twoje sesje, ustawienia i dane osobiste zostaną zachowane.  W zależności od systemu operacyjnego i telefonu instalacja mikrooprogramowania może nieco potrwać (do 1 godziny). Trzymaj telefon w pobliżu licznika BC900 podczas przesyłania aktualizacji.

3.2 Czy aktualizacji mikrooprogramowania można też dokonać przez USB?

Już wkrótce...

4. UŻYCIE Z CZUJNIKAMI

4.1 Jakie czujniki są kompatybilne z licznikiem BC900?

Licznik BC900 jest wyposażony w technologie ANT+ i Bluetooth Smart. Wszystkie czujniki dowolnej marki monitorujące prędkość, kadencję, tętno i moc pedałowania oraz wykorzystujące którąś z tych technologii są kompatybilne z licznikiem BC900.
Jeśli czujnik wykorzystuje obie technologie, BC900 połączy się automatycznie przez ANT+.

4.2 Jak połączyć czujnik tętna, kadencji, prędkości lub mocy z licznikiem?
BC 900 GPS

Licznik BC900 jest kompatybilny z każdym czujnikiem tętna, kadencji, prędkości i mocy wykorzystującym technologie ANT+ i/lub Bluetooth Smart.  Aby zacząć używać czujnika, musisz go najpierw sparować z licznikiem.  Aby sparować czujnik, wejdź w Ustawienia > Czujniki, a następnie wybierz rodzaj czujników i wciśnij OK, by rozpocząć wyszukiwanie. Pamiętaj, że czujnik musi być włączony, aby licznik mógł go wykryć. Oznacza to konieczność zwilżenia i założenia czujnika tętna lub poruszanie czujnikami kadencji, prędkości czy mocy.  Po odszukaniu czujnika potwierdź wybór, wciskając przycisk OK. Jeśli licznik wykryje więcej niż jeden czujnik, wybierz ten, który chcesz połączyć, i wciśnij OK.  Jeśli licznik nie może znaleźć żadnych czujników, sprawdź, czy bateria czujnika nie jest rozładowana i czy czujnik jest włączony, a następnie ponownie uruchom wyszukiwanie.  Po połączeniu z czujnikiem możesz ustawić zakresy docelowe.  W przypadku czujnika prędkości musisz także skonfigurować rozmiar koła, wybierając najpierw średnicę koła i grubość opony. Wymiary te są podane na ścianie bocznej opony. Jeśli rozmiaru Twojego koła nie ma na liście, wybierz INNY (OTHER) i podaj obwód koła w mm. 

4.3 Jak ustawić zakres docelowy tętna, kadencji lub mocy?

Możesz ustawić zakresy lub strefy docelowe tętna, kadencji, prędkości lub mocy, które będą wyświetlane na ekranie podczas jazdy.  W tym celu wejdź w Ustawienia > Cele i wybierz rodzaj celu, który chcesz skonfigurować.  W przypadku tętna możesz ustawić cel w BPM (uderzenia na minutę), %HR (% tętna maksymalnego) lub %HRR (rezerwa tętna, czyli różnica między tętnem maksymalnym a tętnem spoczynkowym). Ta ostatnia jest stosowana w formule Karvonena do obliczania tętna treningowego na podstawie docelowej intensywności.  W przypadku kadencji cel jest określany w RPM (obroty na minutę), prędkość zaś ustala się w km/h.  W przypadku mocy możesz ustalić cel w watach lub w %FTP. FTP (funkcjonalna moc progowa) to maksymalna moc, którą jesteś w stanie utrzymać przez 60 minut.  Aby ustalić swoją FTP, po trwającej minimum 20 minut rozgrzewce jedź najszybciej, jak potrafisz, przez 20 minut. Aby obliczyć swoją FTP, przemnóż średnią moc z tych 20 minut przez 0,95. Możesz skorzystać z funkcji "okrążeń (lap)", by łatwo dokonać pomiarów w tym teście.  Możesz zdecydować, czy chcesz, aby sygnał dźwiękowy informował Cię o przekroczeniu zakresu docelowego podczas jazdy, ustawiając alerty w trybie On (włączone) lub Off (wyłączone).  Aby widzieć swoje zakresy docelowe podczas jazdy, skonfiguruj ekrany tak, by wyświetlały pola z żądanymi "strefami". Patrz: 1.7 Jak zmienić funkcje wyświetlane na ekranie podczas jazdy?

5. DOKŁADNOŚĆ

5.1 Jak przyspieszyć odbiór sygnału GPS?
BC 900 GPS

Jakość odbioru sygnału satelitarnego zależy od przeszkód w otoczeniu, a także od ruchu.
Aby poprawić odbiór podczas wykrywania sygnału GPS, zalecamy:
1. Przemieszczenie się w miejsce nieotoczone budynkami i niezadrzewione.
2. Pozostanie w miejscu (nie rozpoczynaj jeszcze jazdy).

5.2 Jak mierzona jest wysokość?

Licznik BC900 może Ci w dowolnym momencie podać wysokość, jak również przewyższenie
pokonane podczas jazdy, mierzone za pomocą GPS.
Gdy pobierasz dane z licznika do aplikacji, system ponownie przelicza
realną wysokość na podstawie Twojej trasy i mapy. Oznacza to, że w niektórych przypadkach możesz
zauważyć różnice między informacjami podanymi na liczniku i w aplikacji w telefonie.
Wysokość mierzona za pomocą sygnału GPS nie jest tak wiarygodna jak ta uzyskiwana za pomocą wbudowanego barometru.
Margines błędu jest większy, gdy pokonujesz kolejno małe górki i dołki, niż gdy
jeździsz w górach, gdzie robisz długie podjazdy i zjazdy.

POBIERZ APLIKACJĘ DECATHLON CONNECT!

logo-android
logo-ios
Chcesz skontaktować się z nami? Skorzystaj z formularza kontaktowego

Instrukcja obsługi

notice-pictogramme

Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego produktu

Deklaracja zgodności

notice-pictogramme

Zapoznaj się z deklaracja zgodności swojego produktu

GORA STRONY