ONrhythm 110

REF: 8301690, 8301827

ONRHYTHM 110

2014

Pierwsze użycie

Jak ustawić parametry osobiste?
Czym jest pulsometr?

Pulsometr to urządzenie elektroniczne mierzące na bieżąco tętno za pomocą pasa piersiowego. Sygnał przesyłany jest do zegarka bezprzewodowo, a wyświetlająca się wartość tętna wyrażona jest w uderzeniach serca na minutę (BPM).

Jak korzystać ze stopera, nie używając pasa cardio?

Możesz uruchomić stoper, naciskając na przycisk "Start/Pauza" (u góry po prawej stronie) podczas wyszukiwania sygnału cardio. Zegarek przejdzie bezpośrednio do trybu Trening.

Do czego służy pulsometr?

Tętno jest jednym z najlepszych wskaźników powalających ustalić poziom Twojej aktualnej formy.
Monitorując tętno podczas aktywności fizycznej, możesz łatwo sprawdzić, jaki jest wpływ tej aktywności na Twoje ciało.
Dzięki temu możesz lepiej zarządzać wysiłkiem i łatwiej osiągać cele.

Dokładność

Jak poprawić odbiór sygnału tętna?

Jeśli wyszukiwanie trwa długo lub jeśli dane wydają się niespójne:
1 - Sprawdź, czy pas leży prawidłowo na klatce piersiowej. Sprawdź również, czy dotyka ciała właściwą stroną.
2 - Upewnij się, czy czujniki pasa zostały prawidłowo zwilżone.
3 - Sygnał cardio może być zniekształcany przez zakłócenia elektromagnetyczne (linie wysokiego napięcia, przewody trakcyjne, komputery, itp.).
Używając pulsometru, staraj się pozostawać w odpowiedniej odległości od urządzeń powodujących tego typu zakłócenia.
4 - Sprawdź, czy bateria jest naładowana.

Jak ustalić swoje tętno maksymalne?

Aby prawidłowo wyznaczyć optymalną wartość tętna podczas ćwiczeń, musisz najpierw określić swoje tętno maksymalne.
Tętno maksymalne (HRmax) to najwyższa częstotliwość, z jaką powinno bić serce człowieka. Wartość ta zależy od wieku i może być w przybliżeniu określona w następujący sposób: HRmax = 220 - wiek
Aby dokładniej określić tętno maksymalne danej osoby, zaleca się przeprowadzenie testu wysiłkowego pod kontrolą lekarza.

Po ustaleniu wartości HRmax możesz wyznaczyć strefy treningowe w zależności od swojego celu.

ROZGRZEWKA / REGENERACJA
50 - 60% tętna maksymalnego
Strefa niebieska, odpowiadająca umiarkowanemu wysiłkowi. Idealna na początek treningu, aby powoli rozgrzać organizm, i na koniec treningu, aby aktywnie się zregenerować, eliminując toksyny wyprodukowane przez mięśnie podczas wysiłku.

WYTRZYMAŁOŚĆ TLENOWA
60 - 70% tętna maksymalnego
Wytrzymałość tlenowa ma kluczowe znaczenie dla wszystkich sportowców. Szczególnie korzystnie wpływa na zdrowie i na poprawę wyników podczas długich treningów. Pozostań w tej strefie ponad 45 minut, aby łagodnymi metodami poprawiać wydolność serca oraz funkcjonowanie układu krążenia i przyzwyczajać mięśnie do czerpania z zapasów tłuszczu.

INTENSYWNA WYTRZYMAŁOŚĆ TLENOWA
70 - 80% tętna maksymalnego
W tej strefie wysiłek sytuuje się tuż pod progiem anaerobowym: jest intensywny, ale Twoje ciało jest w stanie dostarczyć wystarczającą ilość tlenu, aby utrzymać ten poziom wysiłku w dłuższym czasie. Trening w trybie intensywnej wytrzymałości tlenowej pozwoli Ci przyzwyczaić mięśnie do lepszego zużywania węglowodanów występujących we włóknach mięśniowych podczas wysiłku i do lepszego magazynowania tych węglowodanów podczas odpoczynku. Ten typ treningu powinien być stosowany rzadziej niż trening w strefie wytrzymałości tlenowej.

ODPORNOŚĆ BEZTLENOWA
80 - 90% tętna maksymalnego
Twój organizm nie dostarcza wystarczającej ilości tlenu, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie mięśni: jest to próg anaerobowy czyli próg odporności. Ta strefa pozwala Ci poprawiać osiągi i wytrzymałość, jeśli fazy wysiłku są krótkie i powtarzalne (interwały). Twoje mięśnie staną się bardziej oszczędne, a serce będzie pracować bardziej regularnie, zbliżając się do progu.

INTENSYWNA ODPORNOŚĆ BEZTLENOWA
> 90% tętna maksymalnego
Ta strefa odpowiada bardzo intensywnemu wysiłkowi. Fazy wysiłku powinny ograniczać się do bardzo krótkich interwałów. Strefa ta pozwala podnieść próg anaerobowy, a zatem poprawić osiągi i wytrzymałość. Strefa czerwona zarezerwowana jest dla sportowców, którzy dobrze znają swój organizm i naprawdę poszukują osiągów.

Jak mierzone jest tętno?

Tętno mierzy się pasem piersiowym. Pas ten składa się z dwóch elektrod i nadajnika.
Bijące serce wytwarza słabe pole elektryczne. Jest ono wychwytywane przez elektrody i przesyłane do zegarka za pośrednictwem nadajnika w pasku.

Inne pytanie?

Czy pulsometr może być używany przez osoby z stymulatorem serca?

Osobom z stymulatorem serca odradza się korzystanie z pulsometru. System transmisji radiowej może powodować zakłócenia sygnału.

Jak wyjść z menu ustawienia i z menu trening?

Aby wyjść z menu Ustawienia i z menu Trening, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "Cofnij" (u góry po lewej stronie).

Czy sygnał może zostać zakłócony przez inne pulsometry?

Ten pulsometr nie posiada sygnału kodowanego, więc jego praca może zostać zakłócona przez inne pulsometry znajdujące się w pobliżu. W takim przypadku radzimy wyposażyć się w pulsometr z sygnałem kodowanym.

Chcesz skontaktować się z nami? skorzystaj z formularza kontaktowego

  • ONrhythm 110

Instrukcje

  • instrukcja-piktogram

    Potrzebujesz instrukcji obsługi produktu? Kliknij na "Pobierz".

Deklaracja zgodności

  • instrukcja-piktogram

    Deklaracja zgodności produktu? Kliknij na "Pobierz".