TC 760

8016140

Data wprowadzenia na rynek: 2006

Mam problem

MOJA KONSOLA NIE WŁĄCZA SIĘ

 

           => Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka zasilania, a następnie upewnić się, że wyłącznik główny bieżni znajduje się w położeniu „1”.
           => Sprawdzić, czy klucz zabezpieczający został włożony
           => Sprawdź i naciśnij wyłącznik, jeśli jest wyłączony

SMAROWANIE TAŚMY BIEŻNI

 

           => Należy systematycznie sprawdzać prawidłowe nasmarowanie pomiędzy taśmą bieżni a podstawą. 
           => Miejsce to musi zawsze być prawidłowo nasmarowane
           Smarowanie powinno być wykonywane wewnątrz taśmy bieżni, w sposób pokazany poniżej
 
           => Wystarczy natryskiwać 2 razy z prawej i lewej strony taśmy bieżni
           => Po nasmarowaniu, pozostawić bieżnię pracującą bez obciążenia przez 5 minut z prędkością 5 km/godz.
 
           => Jest bardzo ważne, aby ta operacja była wykonywana systematycznie (co 10 godzin użytkowania) dla utrzymania okresu eksploatacyjnego bieżni

CENTROWANIE TAŚMY BIEŻNI

Pas biegowy jest przesunięty w bok

 

 

Etap 1 :
Należy użyć klucza sześciokątnego dostarczanego w zestawie z bieżnią 
 
Etap 2 : 
1) Uruchomić bieżnię z małą prędkością (4 km/godz.)
 
2) Włożyć klucz w śrubę po stronie, w którą taśma bieżni się odchyla.

 
3) Przekręcić o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy taśma bieżni powróci do położenia początkowego.
 
4) Pomiędzy poszczególnymi obrotami należy odczekać mniej więcej 30 sekund

MOJA BIEŻNIA DZIAŁA ZBYT GŁOŚNO

Śruby są poluzowane

 

           => Dokręcić wszystkie śruby słupka

 

 

Taśma bieżni odchyla się od położenia środkowego
           => Wybierz zakładkę „Centrowanie taśmy bieżni”
 

Taśma bieżni nie jest nasmarowana
           => Wybierz zakładkę „Smarowanie taśmy bieżni”

  

KIEDY WCHODZĘ NA BIEŻNIĘ, PRĘDKOŚĆ SIĘ ZMNIEJSZA

Taśma bieżni jest poluzowana

 

           => Wybierz zakładkę „Naprężanie taśmy bieżni”

NAPRĘŻENIE TAŚMY BIEŻNI

 

Etap 1: 
Należy użyć klucza sześciokątnego dostarczanego w zestawie z bieżnią
 
Etap 2:
1) Wciśnij przycisk „GO”
 
2) Zwiększyć prędkość do 5 km/godz.
 
3) Przekręcić dwie śruby regulacyjne równomiernie o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 
4) W razie potrzeby powtórzyć etap 3

BIEŻNIA WYŚWIETLA KOD BŁĘDU E…

Kliknij „NIE”

SILNIK BIEŻNI ZWALNIA LUB ZATRZYMUJE SIĘ W NIEREGULARNY SPOSÓB BEZ WYŁĄCZENIA KONSOLI

Zbyt duże naprężenie taśmy bieżni

 

           => Sprawdzić naprężenie taśmy bieżni, tak aby ugięcie pomiędzy podstawą a taśmą bieżni wynosiło mniej więcej 3 cm. Należy mierzyć je w środku podstawy

 

          => Jeżeli tak nie jest, poluzuj dwie śruby sześciokątne znajdujące się w tylnej części bieżni z każdej strony rolki, a następnie poluźnij naprężenie taśmy

Notatki i programy

NASZE ZOBOWIAZANIA

DOMYOS gwarantuje produkt w trakcie normalnego użytkowania przez okres 5 lat dla konstrukcji i 2 lata na pozostałe części i robociznę od daty zakupu. Data na paragonie zakupu jest wzieta pod uwage.

GORA STRONY